Informe en relació amb l'Avantprojecte de llei d'impuls de l'activitat econòmica en un entorn digital