Informe en relació amb la transmissió de dades tributàries per les administracions que gestionen, liquiden, inspeccionen o recapten tributs per delegació dels ajuntaments