Informe en relació amb el Projecte de decret sobre el Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat