Informe en relació amb l'intercanvi electrònic de dades de les persones usuàries del sistema de transport públic i segon i tercer informes