Informe en relació amb el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals