Informe en relació amb l'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l'Institut Català Internacional per la Pau