Informe en relació amb la proposta de creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal del Conselh Generau d'Aran i de les seves entitats dependents