Informe sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desplegament dels títols I, III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes