Informe en relació amb l'Avantprojecte de Llei de promoció, foment i ordenació de l'economia social i solidària a Catalunya