Informe sobre el Projecte de Decret pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius i el Registre d'operadors comercials de bestiar i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament