Informe en relació amb el Projecte de Decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic del Departament d'Empresa i Ocupació