Informe en relació amb el Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l'exterior