Informe en relació amb el Projecte d'ordre per la qual es regula l'adhesió d'entitats a la Xarxa Emprèn