Informe en relació amb el Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya