Informe en relació amb el Projecte de decret sobre el Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d'organització més representativa