Informe en relació amb el projecte d'Ordre pel qual s'aprova el Reglament del registre de parelles estables de Catalunya