Informe en relació amb l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Municipal del servei d'Auto-Taxi de l’Ajuntament de Lleida per incorporar la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat dintre del Taxi