Presència en una visita mèdica d'una persona estudiant de medecina en formació.