S'arxiva el procediment de denúncia atès que l'enviament de correspondència al domicili del denunciant, adreçada a la Sra. (...), no infringia la normativa de protecció de dades.