Accés a informació sobre l'estat de vacunació de la covid-19 d'una treballadora.