Arxivament de les actuacions, perquè es considera que no es va infringir el principi de minimització.