Cessió de dades a persones interessades en un procediment. La mera denúncia no resulta suficient per tal d'imputar un tractament il·lícit de les dades personals.