Resolució d'arxivament. Publicació de fotografia a les xarxes socials de l'Ajuntament, sense consentiment.