Denegació d'accés a informació sobre retribucions del personal de l'Ajuntament