Denegació d'accés a les actes d'inspecció de caràcter urbanístic de la Policia Local i dels Serveis Tècnics Municipals