Denegació d'accés a informació sobre determinats professionals d'una empresa pública