Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb una reclamació contra la denegació de l’accés al registre d’accessos a la història clínica