Denegació d'accés a informació sobre els casos atesos a les unitats de trànsit