Denegació d'accés a informació sobre els béns immobles exempts de pagament de l'IBI