Denegació d'accés a la relació nominal de les persones alliberades sindicalment