Denegació d'accés a informació sobre les despeses realitzades pels grups polítics a càrrec de l'ajuntament