Denegació d'accés al llistat del personal de la Guardia Urbana