Denegació d'accés a informació sobre l'alumnat i professorat del sistema educatiu de Catalunya