Denegació d'accés a informació relacionada amb persones ateses per les unitats del servei de trànsit