Denegació d'accés al registre de fitxatge del personal d'un Ajuntament