Denegació d'accés a informació sobre jornada laboral i tiquet restaurant