Denegació d'accés a informació relativa als pressupostos participatius d'un Ajuntament