Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació de l’accés al llistat de funcionaris amb els plusos, prolongacions de serveis i les hores extres percebudes.