Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament relativa a l’ús d’avions no tripulats per a diverses finalitats