Exercici de drets per part de menors d'edat a partir dels catorze anys