Petició d'accés a dades realitzada per part d’una universitat en relació amb un estudi