Gestió del personal voluntari en un procés participatiu