Cessió de dades a la Conselleria d'Educació d'una altra Comunitat Autònoma per tal d'informar sobre una oferta educativa en català