Comunicació de dades a l'Ajuntament per part de l'empresa concessionària del subministrament d'aigua