Tractament de dades per la participació d'un Ajuntament en un Projecte de recerca europeu