Utilització del número de DNI per accedir a un sistema d'informació d'un ajuntament