Cessió per part d'un Col·legi professional als Jutjats i Tribunals del llistat de col·legiats inhabilitats professionalment