Dictamen en relació amb la consulta relativa a la instal·lació de càmeres que gravin l’interior dels vehicles que presten serveis de taxi.