Adequació del Manual d'ús dels sistemes d'informació i comunicació d'una administració pública a la normativa de protecció de dades