Dictamen en relació amb la consulta formulada per una empresa pública sobre la utilització de càmeres frontals en els seus trens